Anna Hennix

Ersättare kommunfullmäktige

Kontakt
anna.hennix@live.se

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat rör främst människor och dess mjuka värden. Att varje person är fri att välja! Jag brinner för att det ska finnas en god omsorg för den som är i behov av stöd vid olika skeden i livet. Att vi skapar goda förutsättningar som ger människor valfrihet med liten politisk inblandning. Jag tycker det är viktigt att vi baserar våra politiska beslut i nära samarbete med adjungerade personer som bidrar med aktuell sakkunskap. Att vi värnar om funktioner i vårt samhälle som bidrar till gemenskap och deltagande och att vi hittar fler vägar att ta hand om varandra.
Ersättare kommunfullmäktige
Nämndeman
Tappade uppkopplingen