Jag brinner för att alla ska delta i samhället.
Många nyanlända finns. Vi ska inventera kompetenser och matcha mot bristyrken och företagens behov av tillväxt. Svenska och yrkesutbildning som ger jobb ska ges lokalt! Krav ska ställas på arbetspraktik och kulturinsikt – då kommer många att få jobb och självförsörjning.
Vi ska tidigt se och fånga upp unga på glid bort från studier – då kommer de också få chans att jobba & bidra. Vi har många mogna medborgare som har bidragit och deltagit väl i samhället. Klokt tar vi vara på deras goda resurser. Och så vill även jag bo i en kommun som ger möjliga val till ”liv och lust”, boende och omsorg.

Snabbfakta

Yrke: Arbetsmarknadsstrateg Ålder: 61

Jag har jobbat med ledarskap och utbildning under många år på Folkuniversitetet i Södra Sverige, flyttade från Kristianstad till Österlen 2010 där jag har drivit företag. Invald i Kommunfullmäktige 2014. Min vision: Alla ska jobba & bidra!

Uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige

Tappade uppkopplingen