Jan-Erik Månsson

Kontakt
jeam4146@jannik.se

Mångårig och bred erfarenhet från näringsliv, offentlig verksamhet och föreningsliv med tonvikt på ekonomiska aspekter. Särskilt intresserad av sambandet mellan politiska ställningstaganden och medborgarförankring. Egenföretagare. Pensionär.

Tappade uppkopplingen