Vad bör göras på det undersköna Österlen för att fördjupa och bredda turistnäringen?

Jo, följande:

Kustzonen bör utvecklas från Haväng till Kåseberga med dess på ett pärlband liggande hamnar och hamnområden. Kustzonerna kan göras mer attraktiva och tillgängliga för turismen. Kustzonerna bör kunna utvecklas till platser som sjuder av rörelser och allsköns aktiviteter.

Tappade uppkopplingen