Ekonomi

Ett starkare Simrishamn börjar med en stark ekonomi och stabila finanser.
Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är
grunden i moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler jobb och
företag och för en trygg gemensam välfärd. Det är också genom vår ansvars-
fulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Vi moderater anser att kommunal verksamhet ska bygga på hög service inom alla våra verksamheter och att nöjda
medborgare ska stå i fokus. Frikostiga statsbidrag och en brinnande högkonjunktur har stärkt kommunens ekonomi
de senaste åren. Trots dessa tillskott är låneskulden mycket högre nu än för fyra år sedan och vänstermajoritetenlämnar därmed över en högre skuldsättning till nästa generation än den man själv tog över. 

Moderaterna i Simrishamn  väljer att satsa resurser på att få fler i arbete. Fokus på utbildning i bristyrken och match-
ning av dem som står långt från arbetsmarknaden. Jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda måste bort och 
moderaterna har som mål att börja med att halvera den. Bra service ska underlättas för nya befintliga företagare. Fler 
som jobbar ger mer skatteintäkter utan att höja skatter. En ekonomi som växer ger större resurser till allt som vi tycker 
är viktigt.Vi vill bygga beredskap för sämre tider med buffertar mot nästa kris. Vi gör det i högkonjunktur, med minusräntor. Vi 
gör det därför också med en mycket tydlig insikt om att långsiktigt hållbar ekonomisk politik måste utgå från att högkon-
junkturen både kommer och går och att ekonomiskt ansvar handlar om att rusta för framtiden. Det är grunden för en 
attraktiv kommun där folk vill bo och leva. Vi lovar oförändrad skatt eller om möjligt sänkt kommunalskatt.Vi får aldrig glömma att det är skattebetalarna som finansierar vår verksamhet och de har rätt att kräva stor omsorg om 
pengarna av oss politiker. Vi moderater lovar att uppfylla detta.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Fler i arbete, bättre matchning mot bristyrken
  • Ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande
  • Oförändrad eller sänkt skatt
  • Satsa på tillväxtfrämjande åtgärd
Tappade uppkopplingen