Integration

Simrishamn är en kommun full av möjligheter men samtidigt ingen kravlös gemen-
skap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa tydligare krav på den som
kommit till Simrishamns kommun för att bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför
allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att
komma i egen försörjning. Vi tror på individens kraft att lyckas. Vi tror på viljan att
tillhöra och tillföra.

Vi behöver i samarbete med Arbetsförmedlingen fråga våra företagare vilken kompetens som 
behövs. Yrkesutbildningar kan avgöra framtiden för nyanlända och ungdomar. Nyanlända behöver
kunna knytas till jobb redan under språkkurstiden.Det leder till jobb och arbetsstolthet. 
Företagens kompetensförsörjning ska styra vilka språk- och yrkesutbildningar som behövs. 
Individen ska ges tydliga krav på normer och värderingar. Vi ska kräva att man ska förstå 
och leva efter gällande kultur. Då krävs också en tydlighet när vi rustat de nyanlända till 
arbete. Visa på goda exempel hur många som har lyckats och blivit självförsörjande. Unga ska 
se sina föräldrar gå till jobbet, inte leva på bidrag under lång tid. Unga måste få arbets-
linjen som rättesnöre så att utanförskapet minskar. Inte acceptera utanförskap som hotar 
trygghet, lag och ordning.

Lokalt vill vi satsa på

  • Krav på att lära sig svenska och göra sig anställningsbar
  • Verka för ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb
  • Kräva acceptans för gällande värdegrund och normer
  • Ge stöd och matchning för olika utbildningsinsatser
Tappade uppkopplingen