Välkommen till Österlenmoderaterna Simrishamnskommun

Här kan du läsa om vår politik, våra politiker, möten, mm.

Meddelande från ÖsterlenModeraternas nomineringskommitté

Österlenmoderaterna, Simrishamns kommun angående provvalsresultat för kommunfullmäktige.

Nomineringskommittén är vald av Österlenmoderaternas medlemmar för att genomföra provval att förbereda inför valen genom att föreslå kandidater till valsedel.

Nomineringskommittén startar nu ett arbete där vi ska sammanväga olika delar, inklusive provvalet, för att presentera ett förslag på valsedel inför vår nomineringsstämma, som är i början av februari månad -22. Det är nomineringsstämman som slutligen bestämmer.

Det som vi sammanväger för att skapa en attraktiv valsedel är:

Kandidater ska vara förankrade i våra idéer, trovärdiga bärare av vår politik och i övrigt vara lämpliga som företrädare för Moderaterna. Båda könen ska vara representerade, en jämn balans eftersträvas bland kandidaterna på valbar plats.

Valsedeln ska som helhet på ett rimligt sätt avspegla väljarkåren vad avser, ålder, mångfald, geografisk spridning och olika yrkesbakgrunder. Vi kommer vidare att eftersträva att ha kandidater med kompetens och erfarenhet.

Vi kommer också att presentera erfarna kandidater som är nya i vår kommun.

Idag har provvalsresultatet blivit offentligt, där nuvarande kommunalråd, Jeanette Ovesson fick ett mycket starkt stöd: Så här kommenterar hon resultatet:

-Det känns oerhört bra att medlemmarna visat mig så stort förtroende. Jag ska göra mitt allra bästa för att förvalta det väl men det är viktigt att komma ihåg att jaget är inget utan laget. Österlenmoderaterna har det som krävs; laganda, samarbete och en vinnande kultur. Det är jag så stolt över.

Vi i Nomineringskommittén önskar er alla en riktigt…

God Jul & Gott Nytt År

Tappade uppkopplingen