Räddningstjänst och ambulans

Vi har en trygghetskris i Sverige. Den senaste tiden har vi sett flera exempel på våld mot blåljuspersonal.
I storstäderna möter Polis och räddningstjänst gång på gång stenkastning. Rutor krossas och däck blir
sönderskurna på utryckningsfordon. Medarbetare inom hälso- och sjukvården, framför allt ambulans-
personal, utsätts för hot, våld och försök att hindra deras arbete. Det är en oacceptabel utveckling
som måste brytas.

Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för lag och ord-
ning. Vi ser hot och våld mot poliser, en ambulans har rånats under utryckning. Det är angrepp på hela vårt samhälle 
och hela vår trygghet. Det behövs fler poliser och de måste få bättre betalt.  Nu lämnar poliser jobbet. Samma sak 
sker med kommunens brandmän. Då kan vi inte upprätthålla den trygghet som Simrishamn behöver. Många ambulanser 
är ofta uppbokade på planerade sjuktransporter mellan de skånska sjukhusen. Det innebär att kommunernas räddnings-
tjänster får agera livräddare även vid sjukdomsfall. Ett jobb som man inte alltid har utrustning och utbildning för. Här 
kan krävas ytterligare utbildning. Idag vältrar Region Skåne över sitt ansvar och kostnader på kommunerna, och patienterna 
kommer i kläm. Vår personal inom räddningstjänsten bör jobba mer förebyggande. Tex. information i skolor, närmare sam-
arbete med sotarens brandskyddskontroller, som även kan upplysa om brandvarnare, handsläckare i hemmen m.m.  Vi vill 
även se över bemanning och scheman för räddningstjänsten, för att göra yrket attraktivt, då även för kvinnor. 

Lokalt vill vi satsa på

  • Alltid ha ambulans på plats inom kommunen
  • Bättre förutsättningar för vår räddningstjänst
  • Förebyggande arbete mot brand och olyckor
Tappade uppkopplingen