Räddningstjänst och ambulans

Trygghet i samverkan med polis och räddningstjänst

Vi har en mycket bra räddningstjänst. För att kunna bibehålla god kvalitet behöver vi se till att attrahera fler till uppdraget som brandmän. Vi har gjort insatser för att bidra till friska och jämställda brandmän på ombyggd brandstation.
Vi har ett gott och nära samarbete med polisen och tillsammans med vår kommunpolis har vi genomfört viktiga insatser och medborgardialoger. Vi har ett väletablerat samarbete genom vårt lokala brottsförebyggande råd.

Genom gemensamma påtryckningar har vi nu två poliser med utgångspunkt i Simrishamn vilket gör stor skillnad för den upplevda tryggheten. Polisen har under 2021 synts betydligt mer i våra skolor, i byarna och i staden. Den senaste trygghetsmätningen visar att insatserna gör skillnad.

Vi ska verka för att:

• Inrätta kombinationstjänster, som till exempel parkarbetare/deltidsbrandman, för att säkerställa kompetensförsörjningen inom räddningstjänsten.
• Fler operativa poliser har Simrishamn som bas.
• Kommunen i samverkan med polisen arbetar förebyggande gentemot barn och unga i riskzonen.
• Kommunen i samverkan med polisen genomför kontinuerliga trygghetsvandringar i hela kommunen. De ska följas upp genom snabba åtgärder.
• Ha kameraövervakning på otrygga platser.

Tappade uppkopplingen