Infrastruktur och kollektivtrafik

I ett allt öppnare samhälle krävs bättre kommunikationer. Vi vill nå ett
mer hållbart
samhälle utan att förminska företagares och människors
möjlighet till transporter och
resor. Effektiva och hållbara kommunikationer
är viktigt för att både behålla och skapa
nya arbetstillfällen i Simrishamns
kommun.

I Simrishamn behövs en bra mix av järnväg, väg, sjöfart och kollektivtrafik. Vi 
värnar människors möjligheter att resa samt företagens behov av att frakta varor 
samtidigt som vi minskar utsläppen. Ett långsiktigt mål är att Sverige år 2030 bör
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det är ett högt uppsatt 
mål och kräver att vi vågar fatta svåra politiska beslut och göra kloka investeringar.

Mer kvarstår att göra i arbetet för att nå ett transport- system som både resenärer 
och företag kan lita på.

Vi behöver vårda det järnvägssystem vi har för att inte riskera att exempelvis efter-
släpande underhåll och signalfel leder till kostsamma förseningar och bekymmer för både 
den enskilde och samhället i stort. Mötesspår i Gärsnäs är en viktig satsning och ett 
delmål mot halvtimmestrafik. Förtroendet för k0llektivtrafiken har skadats på grund av 
ständiga tågförseningar.

Vi vill även satsa på en förstärkning av våra vägar. Vi vill ha mötesfri 2+1-väg från 
Simrishamn till Sjöbo. I Simrishamn har vi mycket godstransporter från industrier, hamnen 
och lantbruket. Vi vill att lastbilar får frakta mer gods per bil vilket medför minskat 
behov av antalet transporter. Det minskar utsläppen, ökar effektiviteten och företagens 
lönsamhet.

Att cykla är ett populärt sätt att ta sig runt i Simrishamn och på Österlen. Tillsammans 
med Trafikverket behöver vi bygga ut nätet av cykelvägar de närmaste åren. Kollektiv 
"tvärtrafik" inom kommunen och matartrafik till tåget måste bli bättre mellan byarna i 
kommunen. Förhandlingar med Skånetrafiken bör inledas omgående. Kustnära cykelvägar sträcker 
sig idag från Kivik söderut till Skillinge men behöver byggas ut såväl norrut som söderut. 
Du kan ta dig runt och uppleva naturområdena och sevärdheterna i din egen trakt. En cykelväg 
sträckan Tommarp - Gärsnäs är viktig även för pendlare och skolbarn.

Lokalt vill vi satsa på

  • Mötesspår i Gärsnäs
  • Tågen ska gå i tid
  • Cykelväg Skillinge-Hammar och Tommarp-Gärsnäs
  • Utökad kollektivtrafik inom kommunen
  • 2+1 – väg Simrishamn-Sjöbo
Tappade uppkopplingen