Infrastruktur och kollektivtrafik

Kollektivtrafik för alla

Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Fordonen ska vara fräscha och inbjudande. Faciliteter ombord som toaletter och Wifi ska fungera.

Det ska gå att lita på kollektivtrafiken som ska komma och gå i tid. Vid fel eller förseningar ska resenären informeras och det ska sättas in ersättningstrafik. Det har byggts mötesspår i Gärsnäs som ger möjlighet för tätare trafik.

Vi ska verka för att:

• Bygga ut kollektivtrafiken så fler kan åka kollektivt.
• Utveckla möjligheten till mer så kallad behovsrelaterad trafik.
• Fokusera mer på ett ”Hela resan-tänk”där resenären använder flera olika färdmedel som länkas samman.
• Tillåta reklam i kollektivtrafiken för att möjliggöra en ökad satsning på mer kollektiv- trafik.

Tappade uppkopplingen