Miljö

Österlen – Finns det en vackrare plats på jorden? Vi som bor här tycker i alla
fall inte det. Här finns närheten till varierad natur och fina rekreations-
områden. Här finns öppna landskap som tillåter blicken att vandra utan slut.
Här finns de vackraste av stränder och Stenshuvuds nationalpark med en unik
artrikedom. Här finns vandringsleder och cykelvägar.

Österlenmoderaterna vill ta hand om allt detta. Vi vill arbeta strategiskt och effektivt 
för att se till att vår kommuns ekologiska fotavtryck blir så litet som möjligt. Vi vill 
se till att våra kommuninvånare har möjlighet att leva ett hälsosamt liv.

Med FNs Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling för ögonen tänker vi se till 
att Simrishamns kommun drar sitt strå till stacken. Vi ska även uppmärksamma framstående 
privata initiativ på miljöområde

Miljömål
 • VA (Avloppsvatten får inte rinna ut orenat i vår natur)Hanöbukten
 • Ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling
 • Energieffektivisering inom alla område

  Dricksvatten
  Simrishamns kommun ska förse sina vattenabonnenter med grundvatten av hög kvalitet. Vattenfrågorska lång-
  siktigt lösas med en överföringsledning från Brösarp till Kivik. På sikt bör samtliga grannkommuners vatten-
  system kopplas samman. Därmed kan de fyra kommunerna i östra Skåne som använder grundvattentäkter backa
  upp för varandra och ha vatten för framtida behov.

  Avlopp

 • Bräddning får inte förekomma. Omedelbar satsning för att förhindra bräddning ut i Tommarpsån, som
  idag sker.  Kiviks reningsverk byggs ut omgående för att möjliggöra fortsatt bostadsbyggnation i norra
  delen av kommunen.
 • Lokalt vill vi satsa på
 • Långsiktiga lösningar på VA- frågorna
 • Hållbar utveckling
 • Att kommunen ska vara en föregångare i miljöarbetet
 • Källsortering
 • Laddstolpar
Tappade uppkopplingen