Simrishamns sjukhus

Sjukhuset är viktigt för kommunen. Speciellt för de äldre i vår kommun där en del har kroniska sjukdomar är det en trygghet med ett sjukhus nära dit man kan vända sig och även bli inlagd. En trygg nära sjukvård ger ökad livskvalitet. Detta kräver en engagerad vård som ställer upp när patienten behöver.

Köerna inom sjukvården måste med alla medel bekämpas. Simrishamns sjukhus ska vara en resurs med någon specialitet, exempelvis riktat mot äldres sjukdomar.

Ambulanserna är sjukhusens förlängda arm med sina möjligheter till akut vård.
Trots att det finns en ambulansstation i Simrishamn kan vi ibland ha längre inställelsetider än vi önskar, främst i den allra nordligaste delen av kommunen.

Vi ska verka för att:

• Kroniska patienter ska kunna läggas in direkt på vårdavdelning i Simrishamn istället för att först åka till akuten i Ystad och sedan transporteras tillbaka till sjukhuset i Simrishamn.
• Det ska finnas möjlighet i Simrishamn att söka vård alla veckans dagar även lördagar och söndagar.
• Det ska på sjukhuset finnas ett brett utbud av specialistläkarmottagningar dit våra kommuninvånare kan vända sig.
• Sjukhuset ska vara en drivande aktör för att i samarbete med primärvård och kom- munens vård och omsorg utveckla ”den nära vården”. Det ska finnas möjligheter till hembesök dygnet runt.
• Ambulanssjukvården förbättras så att ambulansen kan vara på plats inom rimlig tid
överallt i vår kommun.

Tappade uppkopplingen