Trygghet

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygg-
hetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten även i
Simrishamns kommun.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med 
fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har 
blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utred-
ningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

Polisen bör synas i våra skolor och även informera om konsekvenser och straff i före-
byggande syfte. Även samarbetet med sociala myndigheter måste förbättras.

De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och 
poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda senast år 2025. 
De förtjänar högre lön och starkare skydd mot angrepp. För att bekämpa brott och otrygg-
het i hela landet, att fler brott klaras upp och för att bättre ta kontroll över särskilt 
utsatta områden bör möjligheterna till kamerabevakning förstärkas. Vi föreslår därför att 
polisen ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser 
utan tillståndsplikt.

Vi ska också förebygga ungdomsbrottslighet - vi ska tidigt se unga som är i farozonen och 
som glider bort från skolan.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Fler poliser i Simrishamns kommun
  • Förebyggande arbete i samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer
  • Kontinuerliga trygghetsvandringar i hela kommunen
  • Öka möjligheterna till kamerabevakning
  • Bättre samarbete och utbyte mellan myndigheter
Tappade uppkopplingen