Våra politiker

Kommunen

 • Anders Johnsson

  Ersättare Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ordförande Byggnadsnämnden
  Ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

 • Anitha Lindqvist

  Ersättare Byggnadsnämnden

 • Annika Månsson

  Ersättare Socialnämnden

 • Carl Strömberg

  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden
  Ordförande Valnämnden

 • Christer Akej

  1:e vice ordförande Kommunfullmäktige
  Ordförande Österlens kommunala renhållningsbolag (ÖKRAB)
  Ledamot Simrishamns Industrifastigheter
  Ledamot Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV)
  Ledamot Ystad Österlenregionens miljöförbund

 • Frederick Thott

  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

 • Frida Törnquist

  Ledamot Kommunfullmäktige

 • Hanna Persson

  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Barn- och utbildningsnämnden
  Ersättare Kultur- och Fritidsnämnden

 • Henric Appelkvist

  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ingela Bröndel

  Ledamot Socialnämnden

 • Ingemar Nilsson

 • Jan-Erik Månsson

  Ersättare Barn- och utbildningsnämnden

 • Jarl Kemnefeldt

  Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden

 • Jeanette Ovesson

  Kommunstyrelsens ordförande
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ordförande Krisledningsnämnden
  Ledamot Sydskånes Samarbetskommitté
  Ledamot Kommunförbundet Skåne

 • Jeannine Olesen

  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  1:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

 • Kaj Ovesson

  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

 • Karin Fellström

 • Karl-Gustav Högberg

  Ersättare Simrishamnsbostäder

 • Kristina Åhberg

  Ersättare Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  1:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

 • Kristina Nilsson

  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Byggnadsnämnden
  Ersättare valnämnden

 • Kristina Pettersson

 • Lage Engebo

  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

 • Lars Ragnarsson

  Ersättare Socialnämnden

 • Lars-Gösta Nilsson

  Ledamot Simrishamnsbostäder

 • Livia Laks

  Ersättare Socialnämnden
  Ersättare Byggnadsnämnden

 • Maria Linde Strömberg

  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ordförande Socialnämnden
  Ledamot Finsam Sydöstra Skånes Samordningsförbund

 • Matts Karlsson

 • Monica Engebo

  Ersättare Socialnämnden

 • Peter Rimsby

  Ersättare kommunfullmäktige
  Ledamot Kultur- och Fritidsnämnden

 • Sven Olsson

  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Region

Riks

Tappade uppkopplingen