Årsmöten 2020

Här finner du kallelser samt dokument till föreningarnas och kretsens årsmöten.

Årsmöten

Årsmöte för Kretsen, Simrishamnsföreingen och Kivik Gärsnäsföreningen den 12 februari 2020 kl. 18.30. Lokal: aulan på Österlengymnasiet. Se kallelse samt dokument nedan. Välkomna!

Styrelsen för Kivik Gärsnäs föreslår att Kivik-Gärsnäs- och Simrishamns-föreningarna slås ihop till en förening. För att ett sådant beslut skall vara giltigt krävs 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Beslutet skall också godkännas av förbundsstyrelsen. Vid årsmötet 2019 var en stor majoritet för en sammanslagning.

Tappade uppkopplingen