Skola/Utbildning

Vi Moderater vill att alla elever ska ha samma förutsättningar till en god skol-
gång och elever ska få det individuella stöd som krävs. Ingen elev ska känna
att skolan har svikit. V
årt må
l är att alla elever ska genomgå grundskolan med
godkända betyg i alla ämnen.

Moderaterna anser att utbildning ska ha fokus på kunskap och resultat. Kvalitet i skol-
undervisningen är A och O och är grunden för en långsiktig utveckling och lärande.Vi 
kommer att satsa mer på förebyggande arbete. Tidiga insatser är nyckeln till att ge 
barn goda förutsättningar att klara grundskolan. Vi vill även satsa på fler förskol-
lärare.

Moderat skolpolitik innebär bl.a. att värna om valfriheten att välja skola. Vi stödjer 
därför friskoleetablering och vi anser att detta stärker skolans utveckling och därmed 
elevernas.Vi kommer att skapa generellt beslut att alla gymnasieelever ska få möjlighet 
att genomgå gymnasieutbildning på internationell skola som är godkänd av skolverket.

Vi kommer att skapa bättre förutsättning för en bra lärlingsutbildning i samverkan med 
näringslivet.

Vi vill ge bättre förutsättningar för lärare att utveckla sitt ledarskap. Vi tror att ett 
tydligt ledarskap främjar arbetsro och därmed elevernas lärande och utveckling.

Vi vill förändra och skapa ett nytt och attraktivt Österlengymnasium. Vi kommer att värna 
om det yrkesförberedande gymnasiet. Skolan ska skapa förutsättning för lärlingsutbildning 
med praktiklön i samverkan med näringslivet.

Vi anser att skolan måste präglas av ordning och respekt och kommer arbeta för att all 
skolpersonal ska tillförsäkras en god arbetsmiljö.

Moderaterna kommer att bibehålla F-6 grundskola i Borrby, Gärsnäs och Kivik. Skolan i 
Sankt Olof förblir F-3 skola. Vi kommer att stödja en etablering av friskola i Skillinge.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Behålla och utveckla nuvarande skolstruktur
  • Barnen har rätt till en trygg skolgång
  • Agera uppmuntrande vid etableringar av Friskolor
  • Satsa på fler lärare
  • Skapa bättre förutsättningar för en bra lärlingsutbildning, inte minst inom bristyrken, som tex vård och omsorg
  • Införa syskonförtur inom förskola och skola                      
Tappade uppkopplingen