Barn och Utbildning

Våra lärare ska älska sitt jobb! Det är en förutsättning för våra barns utveckling och den framtidstro vi är skyldiga att leverera. Och som vi vill leverera!

Vi har en omvärld som kan verka skrämmande för våra ungdomar, vilket är naturligt.

Därför blir det extra viktigt att vi skapar den trygghet vi kan och har möjlighet till.

Vi Moderater vill leverera en skola av högsta klass och trygghet!

Alla ”ungar” ska med! Det är vårt uppdrag och så ska det vara. Vi fortsätter bygga vårt elevhälsoteam för våra elevers bästa. Särbegåvade elever ska få den utmaning de behöver för att nå sina mål. Allt annat är ett misslyckande.  Vi ska lyckas.

Det viktigaste för oss är att samarbeta med alla Er föräldrar. Vi är ett team! Vi vill samma sak. Barnens bästa!

Ni kommer alltid vara de viktigaste medspelarna i allt vi åstadkommer i skolan värld och med era barn. Låt oss tillsammans skapa den bästa skolkommunen. Vårt fokus är på innehåll, trygghet, valfrihet och utveckling!

Vi vill låna din röst i 4 år till!

Vi vill:

Att lärarna skall fokusera på undervisning inte administrativa arbetsuppgifter.

Läraren är det viktigaste verktyget för våra barns lärande och utveckling.

Vi vill därför att läraren ska fokusera på sitt ledarskap och undervisning och ha utrymme för kreativitet som leder till bättre resultat. 40 minuters lektion ska vara 40 minuters lektion. För våra barns bästa!

Undervisningen ska vara inspirerande med hög kvalité

Lärare som har förmågan att skapa ett gott klassrumsklimat samtidigt med förmågan att bygga goda relationer, skapa lust, delaktighet och möjligheter för eleverna skapar också god kvalitet i undervisningen. Vi anser att lärares engagemang och entusiasm bidrar till våra barns utveckling och avgör våra barns syn på sin skolgång!

Vår kulturskola är en framgångssaga där vår kulturgaranti står i centrum. Alla barn har rätt till kultur & natur! Detta skapar utrymme för våra ungdomar i sin personliga utveckling.

Skapa en ännu bättre förskola där barnen utvecklas till självständiga individer.

Vi vill utveckla och förbättra barns förutsättningar till utveckling och lärande. Språksatsningen står i fokus. Vi vill även att förskolans fokus på lärande ska stärkas. Vi vill bygga en ny förskola i centrum för att möta det behov som finns.  Alla barn är lika viktiga, detta uppdrag börjar i förskolan!

Prioritera gymnasieutbildningar där innovativt samarbete med näringslivet står i fokus.

Vår gymnasieskola ska ha både yrkes- och högskoleförberedande program, toppad med intressanta profiler! Unika upplägg för personlig utveckling med engagerade medarbetare.

Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom har några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Vi vill därför öka intresset för, tala positivt om och skapa den status dessa program är värda. Yrkesprogrammen. Vårt näringsliv är en viktig aktör för oss i denna satsning.

Värna möjligheten att välja skola

Valfrihet förutsätter en mångfald av skolor. Det räcker inte med möjligheten att välja mellan två likartade kommunala skolor som råkar ligga i närområdet. Det är inte mångfald och verklig valfrihet. Samverkan med våra friskolor är viktig för våra skolors utveckling i kommunen

               

Tappade uppkopplingen