Anitha Lindqvist

Som fastighetsmäklare har jag under mina dryga 25 år i bransch haft förmånen att träffa många medborgare . En anledning att man vill bo i vår kommun är utan tvekan vår natur o närheten till havet. Jag vill verka för att våra medborgare skall känna trygghet i så väl skolan som i det dagliga livet. För närvarande känner jag i möten med våra väljare att trygghet betyder mycket för såväl gammal som ung. Vårt parti måste verka för att företagen blir bemötta på ett smidigt sätt i sina kontakter med kommunens förvaltningar. Finns mycket för vårt parti att verka för.

Tappade uppkopplingen