Pensionär idag med många strängar på min lyra.

Jag har varit politiskt intresserad och aktiv i många år, först i Göteborg, sedan i Salems kommun och i Simrishamn.

Österlen är ett varumärke att värna om, en unik plats på jorden. Jag vill se en utveckling i byarna, inte en stagnation, jag vill värna om vår stadskärna, det arv vi har fått. Min vision är att denna del av Sverige kan bli ett föredöme vad det gäller skolor, närsjukhus, bra äldreboende. Jag vill se många aktörer som gör mycket och har initiativförmåga att göra bra bättre Jag vill se att vi får en stad som lever året om, byar som lever året om. Bygg lågmält, bygg i nytänk. Bygg för unga, bygg för äldre. Bygg för oss

Ersättare Socialnämnden

Tappade uppkopplingen