Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande Valnämnden

Jag är företagsekonom, som huvudsakligen arbetat internationellt inom underleverantörsledet till bilindustrin.
Jag är sedan 12 år bosatt på Skillinge, där jag bor med hustru och 2 labradorer.

Vi måste göra kommun så attraktiv att fler vill verka och bo här och därigenom skapa förutsättningar för bättre service och infrastruktur.
Satsningen på bredband är ett bra exempel där vi gjort ett bra arbete, som möjliggör arbete på distans och att följa internet snabbt och säkert.

I alla beslut skall Simrishamns bästa vara ledstjärna.

Vårt kustnära läge är attraktivt för naturupplevelser och rekreation.

Närheten till Greater Copenhagen Area, Lund, Jylland och när förbindelsen över Fehmarn är byggd till Hamburg och Berlin är viktiga närområden som kan skapa stora möjligheter för kommunen i framtiden

Viktiga områden för mig är skola, vård och omsorg och att vi skapar ett förbättrar förtroendet för våra politiker.

Tappade uppkopplingen