Har gedigen politisk erfarenhet då jag varit förtroendevald i riksdag, region och kommun.
Mina tio prio i kommunpolitiken:
Ordning och reda med en ekonomi i balans
Utgå från den enskildes behov och önskan
Uppmuntra och stödja företagande och olika egna initiativ
Bygga ut infrastrukturen
Uppmuntra bostadsbyggande
Kommuninvånarna ska känna trygghet
Kommunen ska vara lätt att komma i kontakt med, vara lyssnade och beslutsvägarna korta
Ge snabb handläggning med minimal byråkrati
Erbjuda en omsorg och skola med hög kvalité där personen kan välja och påverka
En levande landsbygd där folk bor och verkar.

Mycket välkänd politiker. Står för min åsikt och har bra politisk kompass
Har brett kontaktnät inom organisationer, myndigheter, andra partier, andra kommuner, stat och region
Varit KS ordf. i 10 år och lett majoriteter med 5 – 6 partier

Ledamot Kommunfullmäktige
Ordförande Österlens kommunala renhållningsbolag (ÖKRAB)
Ledamot Simrishamns Industrifastigheter
Ledamot Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV)
Ledamot Ystad Österlenregionens miljöförbund

Tappade uppkopplingen