Ingela Bröndel

Lämnar nu ett långt yrkesliv inom framförallt den skånska hälso- och sjukvården. Detta innebärande en bred och stor kunskap om såväl offentlig förvaltning som lagar, författningar och regelverk och förhållning till dessa. Har tidigare politisk erfarenhet av uppdrag på fullmäktige-, kommunstyrelsenivå och socialnämnden inom kommunen. Är sedan flertalet år av kommunen utsedd borgelig begravningsofficiant och begravningsombud utsedd av länsstyrelsen. Att seriöst utveckla och förvalta kommunens ekonomi och budget är för mig självklart liksom att politiska beslut ska genomföras och följas upp. samt att företag ges goda förutsättningar.

Tappade uppkopplingen