Kristina Åhberg, ekonom, 70 år, aktiv moderat sedan 2008. Jag är positiv och rak i mina åsikter, Engagerad och resultatinriktad i de politiska frågor som jag fått förtroendet att arbeta med och i fokus står alltid ”vad är bäst” för invånarna i Simrishamns kommun.

Jag fokuserar/kommer att fokusera främst på:

  • Seniorfrågor som handlar om hälsa, vård, boendemat, trygghet omsorg ,människovärde m.m Dessa frågor är eller blir viktiga för alla medborgare i kommunen.
  • Framtidsfrågor. Jag vill fortsätta kämpa för att
  • öka antalet beviljade bygglov
  • förenkla/förkorta bygglovsprocessen
  • förbättra service till såväl enskilda företagare som enskilda medborgare
  • uppnå större öppenhet och tydlighet inom politiken
  • få in fler kvinnor i politiken
Tappade uppkopplingen