Några viktiga frågor för mig: Fler företag som vill och kan växa, detta skulle ge upphov till fler jobb och fler som flyttar hit och då behöver mer byggas.
Enklare få bygglov, bland annat på landsbygden, resulterar i att hela Simrishamns Kommun blir levande!
Viktigt skapa förutsättningar för att kultur och fritid kan utvecklas! Väl fungerande föreningar måste få stöd. Simrishamns Kommun ska vara trygg att leva och bo i, att må bra i, och känna sig behövd i. Sjukvården, Skolan och äldrefrågor , bland annat lägre skatt för pensionärer. Lyssna på invånarna!

Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Byggnadsnämnden
Ersättare valnämnden

Tappade uppkopplingen