Ledamot Kommunfullmäktige
Ordförande Socialnämnden
Ledamot Finsam Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Jag har nästan trettio års erfarenhet av offentlig verksamhet på ledande befattningar. Bor med man och våra två labradorflickor på Skillinge. Trivs på vandring i skog o mark och att påta i den egna trädgården.

Jag tror på individens förmåga och vill ha ett samhälle som ger människor stora möjligheter att påverka sina liv. Det är viktigt att vi politiker lyssnar in medborgarna, är lyhörda för omvärldens förändringar och ständigt omprövar och förnyar politiken.
Simrishamns bästa står alltid i fokus för mig – både stad, byar och landsbygd ska leva. Jag tror att en mix av enskilt och offentligt driven skola, vård och omsorg ger en bättre kvalitet på verksamheten. Det ökar Simrishamns attraktivitet och gör att fler bor kvar eller väljer att flytta hit.
Tryggheten är en viktig fråga som berör alla, gammal som ung. Jag kommer enträget att arbeta vidare för fler poliser till Simrishamn.
Kommunens vård- och omsorgsverksamhet ska präglas av värdighet och utformas efter varje individs behov. Förebyggande insatser är bra för både den enskilda individen och samhället. Jag vill att vi ska ligga i framkant när det gäller att utnyttja ny teknik, sk trygghetsskapande välfärdsteknologi. Det är viktigt att framhålla att tekniken aldrig kan ersätta de nära, personliga kontakterna med omsorgstagarna – tekniken är ett komplement, men ett viktigt sådant.

Det är självklart att vi ska ha ett Seniorernas Hus – inte minst för att motverka isolering och ensamhet!

Tappade uppkopplingen