Nr10 på valsedeln för kommunvalet, Roland Thord, Viarp

Bor sedan 1999 i vår Skånegård Präståkra. Uppvuxen i Stockholm. Gift och har tre barn. Yrkeserfarenhet inom samhällsplanering, särskilt regionala utvecklingsfrågor – civilingenjör och tekn. doktor. Starkt engagemang i miljö- och klimatfrågor samt skola, kultur och sjukvård. Gillar att läsa, lyssna på musik, måltidens umgänge, trädgård, vår gård, spela golf, en cykeltur, resa, konst och kultur.

Med Österlenmoderaterna i ledningen kommer Simrishamn fortsätta vara en framgångsrik kommun för det goda livet. Vår ”Klimatpolitik för hoppfulla” har som utgångspunkt att göra skillnad på riktigt. Ett fundament är att visa för omvärlden att det går att kombinera minskade utsläpp med tillväxt. Simrishamn gör idag stora insatser inom havsfrågor, kustfiske och vattenrening. Hållbarhetspolicy, kretslopps- och klimatanpassningsplan tillsammans med en väl genomtänkt översiktsplan visar våra ambitioner. Genom att vara ledande också inom hållbarhetsfrågor vill vi öka Simrishamns attraktivitet för alla som bor här samt för kommande generationer som boplats. Din röst i september gör detta möjligt!

Nuvarande uppdrag: Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

Roland Thord

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen