Nr12 på valsedeln för kommunvalet, Carola Teirfolk, Simrishamn

Jag är sjuksköterska och pedagog och arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor i offentlig och privat verksamhet.

Jag är målinriktad, driftig och har ett tydligt fokus på lösningar.

Förutom att jag är aktiv i föreningsstyrelser så tycker jag om trädgård, gå på loppis och fynda, älskar hav och strand på vårt vackra Österlen.

Våra barn och unga är vår framtid, vi måste ge stöd när livet sviktar och erbjuda tidiga och förebyggande insatser.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård måste fungera utifrån den enskildes behov.

Vi måste se sammanhanget och inte bara delarna i vårt komplexa samhälle, ger vi stöd till barn och unga att utvecklas till fria och ansvarsfulla individer så kan vi med tilltro se på en god framtid.

I en kommun som Simrishamn med stort aktivt företagande behövs kompetens för att säkra utvecklingen framöver. Tillsammans med näringslivet måste vi fortsätta att säkra kompetens genom att erbjuda utbildning nära där vi bor och verkar.

Nuvarande uppdrag: Samhällsplaneringsnämnden

Carola Teirfolk

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen