Nr13 på valsedeln för kommunvalet, Lage Engebo, Simrishamn

”Jag är 73 år, gift med Monica. Tillsammans har vi 4 barn, 7 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. 2005 köpte vi en liten gård utanför Ö Vemmerlöv och 2007 flyttade vi permanent till Simrishamn. Sedan 5 år tillbaka bor vi inne i centrala Simrishamn.

Mitt yrkesverksamma liv har jag huvudsakligen ägnat åt arbete i olika idrotts- och fritidsorganisationer såväl ideella som kommunala.

Mina sista år före pensioneringen var jag fastighetschef i Simrishamns kommun.”

”Det viktigaste för mig är att vi använder våra skattemedel på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Jag vill att alla boende i Simrishamns kommun, oavsett vilken by man bor i ska vara stolta över sin boendemiljö.

Därför vill jag att vi ska försköna våra byar genom ökade bidrag och utökat samarbete med byalag och föreningar.

Jag vill att vi ska avsätta tillräckliga reinvesteringsresurser till fastigheter, gatubeläggningar, gatubelysningar, parker och grönytor och till våra 7 hamnar så att vi undviker kapitalförstöring.

Jag vill också att vi ska gynna våra lokala företag vad gäller inköp av tjänster och matvaror till vår kostverksamhet.”

Nuvarande uppdrag: Ersättare i Samhällsplaneringsnämnden, Nämndeman i Ystad tingsrätt.

Lage Engebo

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen