Nr17 på valsedeln för kommunvalet, Michael Mehler, Brantevik.

Jag är född och uppvuxen i Simrishamn/Brantevik. I drygt 40 år har jag drivit besöksmålet Hylkegården på Österlen med min hustru Cecilia som är född på gården, tillsammans har vi sonen Philip.

Har förutom politik, musik som mitt stora fritidsintresse och spelar bl.a. trummor i 2 olika band. Tror på att ärlighet varar längst och att ett rent samvete alltid är den bästa huvudkudden.

Jag vill att vår kommun skall vara den bästa platsen att leva, verka och bo på.

Den är det redan för många, mig själv inräknad men jag vill att den skall vara det för alla under livets alla faser, årets alla dagar.

Genom att fördela skattemedel på ett ansvarsfullt sätt så det kommer så många som möjligt till godo kan vi uppnå detta och självklart med trygghet, skola, vård & omsorg i fokus.

Vi skall fortsätta möjliggöra och skapa förutsättningar för fler att bosätta sig och verka i vår kommun.

Fler innevånare ökar inte bara skatteintäkterna utan även behoven och när behoven ökar då ökar även incitamenten för handling och genomförande.

Nuvarande uppdrag: Ersättare i byggnadsnämnden, ledamot i

Österlenmoderaternas styrelse.

Michael Mehler

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen