Nr4 på valsedeln för kommunvalet, Christer Akej, Hannas.

Jag bor i Hannas i gården där jag är uppväxt. Gift, tre barn och två barnbarn. Utbildad till civ.ing. och har innan politiken tog över jobbat som gymnasielärare, rektor och drivit eget lantbruk. Varit medlem i M i 50 år. Har lång och gedigen politisk erfarenhet. Haft flera uppdrag, även som ordförande i både region och kommun. I tio år var jag KSO i Simrishamn. En period satt jag i riksdagen.

• Jag vill ha den enskilda människan i centrum och utgå från hur olika beslut påverkar individen

• Ekonomin ska vara i balans utan skattehöjningar

• Företagande ska uppmuntras och möjligheten prövas att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad

• Byråkratin ska vara minimal och regelverken enkla. Kommunen ska vara lätt att komma i kontakt med, vara lyssnade och beslutsvägarna korta

• Levande landsbygd. Bygga ut infrastrukturen och uppmuntra bostadsbyggande även utanför tätorterna

• Erbjuda kommunal verksamhet av hög klass där den enskilde kan välja och påverka. Yrkesutbildning i samarbete med näringslivet

• Slå vakt om sjukhuset som en viktig resurs för kommuninvånarna

Nuvarande uppdrag: Ordf. i kommunfullmäktige, V. ordf. i Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Ledamot i bolagsstyrelsen för Sydskånes renhållningsbolag.

Christer Akej

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen