Nr5 på valsedeln för kommunvalet, Christina Brandt, Kivik.

Född och uppvuxen i Malmö. Jur. kand. examen i Lund. Bott och arbetat i Jönköping och Borås i drygt 40 år. Har arbetat på skatte- och kronofogde-myndighet, förvaltningsdomstol och som handläggare och chef på olika befattningar i Borås stad. 30 år som förtroendevald i kommun och region. Familjen ligger mig varmt om hjärtat. Uppskattar god mat och dryck. Reser gärna, helst Italien och Frankrike.

Ordning och reda, hänsyn och respekt ska prägla skolan. Fokus på kunskap. Tidiga insatser, dvs redan i förskolan, för att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan med godkända betyg. Hög kompetens hos lärarna är en viktig parameter. Fördjupa samarbetet med näringslivet för att förbättra elevernas möjligheter efter gymnasiet.

Äldreomsorgen: Simrishamns kommun har en väl utvecklad äldreomsorg. Dock behövs fler aktörer både inom hemtjänst och särskilt boende för att öka valfriheten för den enskilde. Skapa en trygg och sammanhållen vård- och omsorgskedja för de svårast sjuka.

Nuvarande uppdrag: Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden

Christina Brandt

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen