Nr6 på valsedeln för kommunvalet, Johan Ohlsson, Brantevik.

Bor i Brantevik permanent sedan 2021, men köpte huset redan 2011. Uppvuxen i Skara, gift med Eva. Två vuxna barn i Malmö. Civilingenjör som arbetat på Saab där jag verkat med Jönköping som bas. Där har jag bland annat varit dotterbolags-VD i två omgångar. Har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Engagerad i Munskänkarna och Branteviks filmklubb samt en aktiv släktforskare.

Moderaterna ska stå för frihet. Vi ska ta tillvara på kreativitet och drivkraft hos företag och enskilda. Byråkratiska hinder ska tas bort. Det ska vara enkla och tydliga regler. Vi ska också stå för ordning och reda i det offentliga och fokusera på kärnverksamheterna. På det sättet kan skatter hållas nere och medborgarna lita på att det offentliga sköter sitt på ett effektivt sätt. Vi undviker också att det allmänna konkurrerar med det som kan skötas av andra.

Bättre tillgång till rent vatten och att laga och byta ut gamla vatten- och avloppsledningar prioriteras inom kärnverksamheten. Ny mark för befintliga och nya företag behöver förberedas för att ta tillvara på den drivkraft som finns.

Nuvarande uppdrag: Ersättare i Samhällsplaneringsnämnden.

Johan Ohlsson

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen