Nr8 på valsedeln för kommunvalet, Jens Lundgren, Simrishamn.

Jag är 52 år, gift med Kristina och tillsammans har vi 4 barn i åldrarna 13-23 år. Jag är född och uppvuxen på Österlen och bor sedan drygt 20 år tillbaka i Simrishamn tillsammans med min familj. Jag började arbeta som redovisningskonsult för 30 år sedan och driver sedan 1996 egna företag som redovisningskonsult, affärsrådgivare och som företagsmäklare.

Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse, speciellt för frågor som rör det privata näringslivet, sjuk- och hälsovård samt barn- och utbildningsfrågor. Jag vill jobba för ett tryggt och rättvist samhälle, där alla människor ska känna ansvar och delaktighet och där alla ser sambandet mellan rättigheter och skyldigheter. Det är politikernas ansvar gentemot medborgarna, och tillika skattebetalarna, att eftersträva att samhällets samlade resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och med högsta möjliga kvalité på kärnverksamheterna. En fortsatt god och utvecklande samverkan med det lokala näringslivet är en förutsättning för en positiv tillväxt i kommunen.

Nuvarande uppdrag: Ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Jens Lundgren

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen