Nr9 på valsedeln för kommunvalet, Ingela Bröndel, Simrishamn

Boende i Rörum sedan snart 30 år tillbaka och lämnat ett långt yrkesliv inom den skånska hälso- och sjukvården, under större delen med olika chefs- och projektledaruppdrag. Har stort intresse av samhällsfrågor och hur politiska beslut påverkar samhället och den enskilde individen.. Njuter av att odla och arbeta i min stora trädgård och att vara ute i naturen tillsammans med min hund.

Det sociala området är mitt fokus. Att lyssna på individens önskemål och behov och möta det med kommunens uppdrag och resurser är av största vikt. Våra invånare, oavsett ålder och bakgrund ska känna sig trygga och säkra på att få den omsorg de behöver. Stor utvecklingsanda och framåtseende ska prägla kommunens samtliga verksamheter, med kostnadseffektiva lösningar så att personal och resurser används på bästa sätt. Detta för att frigöra mera tid för det mänskliga mötet. Samarbete och samverkan både inom kommunen och med nutida och framtida samverkanspartners är en nödvändighet och en styrka för kommunens invånare.

Nuvarande uppdrag: Ordförande socialnämnden, 2e vice ordförande FINSAM, ersättare kommunfullmäktige.

Ingela Bröndel

Österlenmoderaterna
Simrishamnskommun
Vi💙Österlen

Tappade uppkopplingen