Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Mitt fokus i politiken är skolfrågor och att arbeta för breda lösningar.

Jag menar att politik är att vilja och övergripande vill jag

  • stärka elevers fria val av skola och utbildning. En tredjedel är friskolor och det är bra och vi stöder ytterligare friskolor som ex Montessori i Skillinge
  • satsa på mer resurser på förskola, fler förskollärare
  • prioritera elevernas skolresultat, alla ska genomgå såväl grundskolan som gymnasiet med godkända betyg
  • skapa förutsättningar för utveckling av nya program och lärlingsutbildning på Österlengymnasiet
  • Verka och samverka för en pragmatisk kommunpolitik på borglig plattform. Vi vinner inte makten om vi inte samverkan med några borgliga partier.
Tappade uppkopplingen